Jak na odklad splátek?

Kdo může o odklad splátek požádat? Jak můžu o odklad splátek požádat? Je odklad splátek zpoplatněn? Od kdy bude odklad platný? Jaké doklady k žádosti mám doložit? Jaký je rozdíl mezi odkladem splátek jistiny a odkladem celých splátek? Můžu o odklad žádat opakovaně? Mohu žádat o odklad u více úvěrů? Bude mít odklad splátek vliv na posouzení mé úvěruschopnosti v budoucnosti, např. při žádosti o další úvěr? Mohu požádat o odklad splátek v případě, že jsem měl v minulosti závazky po splatnosti? Do kdy mohu o odklad požádat?

Vydáno: 11. 5. 2020

Jak na odklad splátek?

Ředitel třebovského Partners marketu Petr Havlena odpovídá…

Kdo může o odklad splátek požádat? Požádat mohou klienti, kteří se v přímé souvislosti s koronavirovou epidemií dostanou do finančních potíží. O odklad může požádat kterýkoliv z účastníků úvěrové smlouvy.

Jak můžu o odklad splátek požádat? Žádost zašlete Vaší bance, nebo se můžete zastavit na Partners market „na světelné“, kde Vám rádi pomůžeme.

Je odklad splátek zpoplatněn? Žádost o odklad splátek vyřizujeme pro naše klienty zdarma.

Od kdy bude odklad platný? Abychom vám mohli odklad nastavit již od následující splátky, požádejte o něj alespoň 15 pracovních dní před dnem splátky. Jinak začne odklad platit od další splátky po schválení žádosti. Již splatné platby bude třeba uhradit. Splátky hrazené trvalým příkazem – vyčkejte prosím s jeho zrušením na naši zprávu o schválení žádosti.

Jaké doklady k žádosti mám doložit? K žádosti není většinou třeba dokládat žádné zvláštní dokumenty.

Jaký je rozdíl mezi odkladem splátek jistiny a odkladem celých splátek? Odklad splátek jistiny je dlouhodobé řešení na období 6 až 12 měsíců pro klienty, u kterých došlo k poklesu pravidelných příjmů. Při odkladu splátek jistiny hradíte měsíčně úroky, případné poplatky, a to včetně poplatku za pojištění schopnosti splácet úvěr (máte-li ho sjednáno). Odklad celých splátek hypotéky je možný na 3 měsíce a je vhodný pro klienty, kteří krátkodobě přišli o veškeré příjmy a předpokládají, že za 3 měsíce budou schopni platit plnou splátku. Při odkladu celých splátek nehradíte po dobu odkladu nic – ani splátky jistiny, úroků, ani poplatky, a to včetně případných poplatků za pojištění schopnosti splácet úvěr (máte-li je u nás sjednáno).

Můžu o odklad žádat opakovaně? Odklad je jednorázová záležitost, a proto dobře zvolte, jaký typ odkladu a na jakou dobu je pro vás nejvhodnější. V případě, že i po skončení odkladu nebudete schopni úvěr řádně splácet, kontaktujte nás a společně budeme hledat řešení vaší situace.

Mohu žádat o odklad u více úvěrů? Ano, pro každý je třeba mít samostatnou žádost.

Bude mít odklad splátek vliv na posouzení mé úvěruschopnosti v budoucnosti, např. při žádosti o další úvěr? Pokud nebudete mít k datu schválení žádosti o odklad žádné závazky po splatnosti, nebude mít odklad splátky negativní dopad do Bankovního registru klientských informací.

Mohu požádat o odklad splátek v případě, že jsem měl v minulosti závazky po splatnosti? Ano, požádat o odklad můžete, historie splácení zde nehraje roli. Pouze pokud jste aktuálně v prodlení se splátkou, počítejte s tím, že doklad splátky vytvoří negativní záznam v Bankovním registru klientských informací.

Do kdy mohu o odklad požádat?

 

Žádost o odklad splátek můžete podat do 31. května.2020.