Rád dělám věci, které ostatní dělat nechtějí

Jakožto vystudovaný „matfyzák“ má Martin Švec velmi dobře spočítané všechny matematické modely, které se týkají chodu pojišťovny Simplea. Přesto má potřebu vedle tvrdého byznysu dělat i něco, kde peníze nehrají úplně hlavní roli.

Vydáno: 3. 7. 2024
Kategorie: Pojistím se
Zdroj: PartnersNews

Pojišťovna Simplea byla založena na jaře 2019 Kdy vám za těch pět let bylo nejhůř?

Nevzpomínám si, že bych se během těch pěti let někdy cítil fakt špatně.

A kdy vám bylo naopak nejlépe?

V prvních dnech, kdy jsme pojišťovnu spustili. Bylo to po skoro dvou letech příprav, kdy jsme makali na 200 procent a vyvíjeli vlastní „core systém“ pojišťovny. Byla to obrovská výzva, ale i obrovské riziko. Jde o systém, který zahrnuje od plateb pojistného po výplatu pojistných událostí vlastně celý životní cyklus smlouvy. Když jsme viděli, že systém funguje i naostro s reálnými smlouvami a platbami, byl to ten nejlepší pocit.

Kolik máte dnes klientů?

Lehce přes 100 tisíc. Většinu v Česku, menší část na Slovensku, ještě menší v Polsku, kam jsme vstoupili na začátku letošního roku.

Jak velcí vlastně jste, vyjádřeno tržním podílem?

Pokud bych vzal čistě životní pojištění, je náš tržní podíl na předepsaném pojistném asi 1,7 procenta. Letos cílíme na obrat 1,1 miliardy korun.

Kam až se dá vyrůst?

Matematický limit je 100 procent trhu, ale to se nám asi nepodaří. Můj cíl je pohybovat se někde kolem pěti procent podílu, ve střednědobém horizontu.

Jaký máte plánovaný zisk na letošní rok?

Když se bude dařit, tak se přiblížíme částce 200 milionů korun. Marže je u životního pojištění relativně slušná, dělá nějakých 15 až 20 procent. I když se v posledních letech díky konkurenci na trhu snižuje.

Jak si ji lze udržet?

Orientací na určitou skupinu klientů a složením našeho produktového portfolia. Zaměřujeme se na klíčová rizika, tedy smrt, invaliditu, závažné onemocnění a trvalé následky. Neděláme například takzvaná drobná rizika, tedy pojištění na drobné úrazy, které nevedou k pracovní neschopnosti. U nich je daleko nižší marže a jsou i atraktivnější pro pojistné podvody.

Kolik jste v minulém roce zaznamenali podvodů?

Pokusy o podvody se v našem případě odehrávají v řádu desítek případů ročně. Dnes je naštěstí jednodušší je odhalovat, hlavně díky sdílení informací mezi pojišťovnami a lepšímu přístupu k lékařské dokumentaci.

Dáte mi příklad typického podvodu, který jste odhalili?

Stává se, že se klient pojistí, do zdravotního dotazníku uvede, že je zdravý jako řípa, a za pár měsíců hlásí nemoc, která vede k vysokému plnění. My při prošetřování zjistíme, že zdravotní problémy měl už v době, kdy si pojištění sjednával, a věděl o nich. Prozradí to o něm lékařské zprávy. V tu chvíli plnit nemůžeme. Pojistný byznys je založený na solidaritě a pravděpodobnosti. Platíte málo, abyste jednou, pokud budete mít smůlu, dostali hodně. Na výplatu pojistného plnění pro jednoho pojištěného se skládají ti pojištění, kteří mají štěstí a jsou zdraví. Černé ovce tedy ubližují ostatním, protože jim pojištění prodražují.

Jaké je nejvyšší pojistné plnění, které jste vyplatili?

Bylo to přes sedm milionů korun. Šly klientovi, který měl klíšťovou meningoencefalitidu a skončil dlouhodobě na ARO. Plnění kolem pěti až šesti milionů bývá mnohem častější. Nejvyšší částka, na kterou máme pojištěného jednoho klienta, je 50 milionů, ale to jsme neplnili.

Jak vysokou částku platí klient, který je pojištěný na 50 milionů?

Hodně vysokou, kolem 25 tisíc měsíčně.

Chystáte spuštění nového produktu, vlastní varianty pojištění dlouhodobé péče. Co toto pojištění kryje a v čem by měla být vaše varianta odlišná od konkurence?

Jedná se o pojištění pro situace, kdy se člověk nedokáže sám o sebe postarat. V Česku se tento typ pojištění nabízí asi pět let. Náš přístup je odlišný v tom, že klientovi nabídneme dvě možnosti. Buď dostane peníze, které ovšem nemusí řešit situaci přeplněných zařízení pobytové péče, anebo od nás dostane možnost zajistit přímo službu, tedy místo v zařízení. Bavíme se především o klientech, kteří potřebují péči 24 hodin, sedm dní v týdnu. Konkurence dnes nabízí jen finanční plnění.

Jak si zajistíte, že budete mít pro své klienty dost míst?

Máme dopředu vyblokované kapacity v zařízeních našeho partnera. Vše ostatní řeší matematický model, který predikuje, kolik lidí a kdy budeme do takového zařízení potřebovat umístit. Uvědomujeme si ale, že je na celém trhu velký nedostatek míst v těchto zařízeních, proto jsme založili nemovitostní fond, který bude mít za cíl zvětšovat jejich kapacity. I tak ovšem zatím pojištění nabídneme jen omezenému počtu našich klientů. Plánujeme oslovit maximálně 25 tisíc lidí.

Proč to vlastně děláte?

Klientů a míst bude málo, marže je relativně nízká, riziko je přitom relativně vysoké. Rád dělám věci, které jiní dělat nechtějí. A to nejen z byznysového pohledu. Vím, jak je shánění místa v domově pro seniory náročné a někdy prakticky nemožné. Chci se pokusit o to, aby vše fungovalo lépe a služba byla v Českérepublice v budoucnu dostupnější, než je dnes.

Kolik tento typ pojištění stojí?

Vás jako čtyřicátníka bude stát stokoruny měsíčně. Když ho budete kupovat pro své rodiče, budete platit přes tisíc korun, 75letého člověka to vyjde asi na dva tisíce měsíčně.

Mluvil jste o nemovitostním fondu, jak do něj chcete získávat prostředky?

Jde o standardní retailový nemovitostní fond, který bude otevřený drobným investorům. Za získané peníze chceme kupovat již existující domovy pro seniory i stavět nové. Investujeme do byznysu, který je sociálně zaměřený a dlouhodobě stabilní. Nájemní smlouvy bývají na 10 až 15 let.

Jak je možné, že fungujete jen s pár desítkami zaměstnanců, když nabízíte podobně komplexní služby jako pojišťovny zaměstnávající stovky lidí?

Snažili jsme se zautomatizovat každý proces, který jen trochu šel. Třeba správu plateb nebo výpovědi řeší v naší pojišťovně denně jeden člověk. Stejně tak u zkoumání zdravotního stavu nebo likvidace pojistných událostí se snažíme o maximální automatizaci. Nebojíme se vyzkoušet ani ty technologie, které jiné pojišťovny přehlížejí nebo jsou na ně moc moderní, a z toho důvodu rizikové.

 
Zdroj: FINMAG