Cestovní pojištění letos doplňuje ministerský semafor

Sjednání cestovního pojištění má letos určité výjimky. Důvodem je pandemie covid-19. Při výběru destinace by proto klienti měli sledovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR a cestovní semafor Ministerstva zdravotnictví ČR. Jím se totiž budou řídit i pojišťovny při posuzování plnění z cestovního pojištění.

Vydáno: 19. 6. 2020
Kategorie: Pojistím se
Zdroj: PartnersNews

Tuzemské pojišťovny při posuzování pojistné události vzniklé mimo území České republiky u klientů s uzavřeným cestovním pojištěním budou i letos postupovat jako v předchozích letech. Pro cestovatele to znamená řídit se doporučeními vydanými Ministerstvem zahraničních věcí ČR (MZV ČR). Pokud úřad nedoporučuje cestovat do některých zemí z důvodu vyhlášení obecného zákazu, pak ani pojišťovny nekryjí pojistná rizika v těchto ministerstvem vymezených regionech.

„Pojišťovny zároveň upozorňují na to, že v případě vycestování do bezpečné země budou hradit jak léčebné výlohy, tak případnou hospitalizaci i asistenční služby. A to i lidem, kteří tam onemocní infekcí covid-19,“ vysvětluje analytik neživotního pojištění ze skupiny Partners Jiří Matusík.

Dodává přitom, že doporučeními MZV ČR se stejně jako v předchozích letech řídí i tuzemské pojišťovny při úhradě léčebných a dalších výloh, ke kterým došlo za hranicemi naší země.

„Informace o podmínkách vstupu do cizích zemí jsou zveřejněny a aktualizovány na webových stránkách MZV ČR, odkud se návštěvník proklikne i do příslušných zastupitelských úřadů ČR. Doporučuji tyto informace cestovatelům pravidelně sledovat,“ upřesňuje.

Riziko nákazy covidem-19 ukazuje semafor
Poněkud jiná pravidla u cestovního pojištění platí u krytí rizik spojených s nákazou covid-19. Pojistné plnění při nákaze koronavirem v zahraničí posuzují pojišťovny podle míry rizika v dané zemi, kterou určuje takzvaný cestovní semafor. Jde o interaktivní mapu ministerstev zdravotnictví a zahraničních věcí, která rozlišuje země třemi barvami. Barvy na mapě označují závažnost vývoje nákazy v dané zemi. Zeleně jsou označeny bezpečné země, oranžově země se středním rizikem nákazy a červeně země s vysokým rizikem nákazy. A tímto se v letošní sezoně řídí i tuzemské pojišťovny.

„Naše cestovní pojištění se vztahuje na situaci, kdy klient vycestuje do země, která je z pohledu výskytu a možné nákazy koronavirem bezproblémová. Jinými slovy, ta země, kam MZV ČR nedoporučí necestovat. Podle semaforu jde o země označené zeleně a oranžově,“ uvádí tiskový mluvčí pojišťovny Generali Jan Marek.

Obdobně vysvětluje účinnost cestovního pojištění tiskový mluvčí pojišťovny Allianz Václav Bálek.

„Allianz v současnosti nekryje léčení covid-19 v červených zemích. Ale pokud si do takové země někdo zakoupí pojištění na léto či podzim, situace se zřejmě změní,“ vysvětluje.

Nutno však upozornit, že jde o léčebné výlohy, náklady na hospitalizaci a další služby vzniklé následkem nákazy infekcí covid-19. V ostatních případech, jako jsou například úrazy nebo jiné infekční nemoci, pojišťovny výlohy z cestovního pojištění hradí až do výše sjednané v pojistné smlouvě cestovatele i v červeně označených zemích.

„I v té nejčervenější zemi si můžete zlomit nohu, mít alergickou reakci, střevní potíže, infarkt či dopravní nehodu. A všechna tato rizika pojišťujeme i nadále,“ dodává Václav Bálek, který upozorňuje na to, že semafor barevně rozlišuje země výhradně podle míry rizika nákazy novým koronavirem.

Semafor je aktualizován jednou za týden
Sledovat semafor mohou cestovatelé jak na webových stránkách MZV ČR, tak i na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Mapa je aktualizována ve zhruba týdenním intervalu. Pokud by se stalo, že při odjezdu do cílové destinace byla země zelená, tedy považovaná z hlediska nákazy covidem-19 za bezpečnou, ale během pobytu se změnila na zemi s vysokým rizikem, tedy by zčervenala, pak se při posuzování pojistné události pojišťovny řídí stavem při uzavření cestovního pojištění. Jinak řečeno, klientovi by v případě nákazy koronavirem léčebné výlohy a další náklady s léčbou spojené vyrovnaly.

Cestovatelský semafor by měli ale lidé sledovat i při svém návratu z ciziny. To proto, že při návratu ze zemí s vysokým rizikem nákazy mají povinnost při vstupu do Česka předložit negativní PCR test na koronavirus. Ten by neměl být starší než čtyři dny. Druhou možností pak je nahlásit příjezd na krajskou hygienickou stanici, která rozhodne o karanténě.

V zahraničí hrozí i jiná rizika než covid-19
Cestování do zahraničí ale není spojeno pouze s rizikem nákazy infekcí covid-19. Na cestách může dojít i k jiným událostem, která jsou za současných zvýšených hygienických opatřeních možná i pravděpodobnější než nákaza koronavirem. Proto je, podle Jiřího Matusíka, namístě se ochránit i proti dalším rizikům.

„Důležitým pojištěním na cestách je i pojištění odpovědnosti. To mají lidé často sjednáno v rámci majetkového pojištění. Pak si ale musí ověřit i jeho územní platnost, tedy platnost v zahraničí,“ vysvětluje.

Za velmi praktické dále považuje si na cesty připojistit i kvalitní asistenční služby.

„V letošní letní sezóně se očekává více turistů cestujících vlastním vozidlem, proto doporučuji mít uzavřené i rozšířené asistenční služby. Odtah vozu, byť ze sousední země, se může velmi prodražit,“ uzavírá.