Koronavirus a ošetřovné: Platí po otevření škol? Jak se počítá?

Ošetřovné pro zaměstnané rodiče činilo od 11. března 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu, od začátku dubna 80 procent. Důvod zvýšení je jasný. Velmi brzy se ukázalo, že děti zůstanou doma déle než jen několik málo týdnů.

Vydáno: 15. 6. 2020
Kategorie: Spořím si
Zdroj: PartnersNews

Z důvodu zavření škol a nutnosti, aby alespoň jeden z rodičů zůstal doma, oslabily rodinné rozpočty o podstatné tisíce korun. Mnozí rodiče se tak kvůli poníženému příjmu dostali do nejistoty, z čeho uhradí své nezbytné výdaje na živobytí. Ošetřovné ve výši 60 procent situaci v mnoha případech neřešilo.

Ošetřovné za duben a květen
S platností od 1. dubna tak mohou zaměstnaní rodiče dětí čerpat ošetřovné ve výši 80 procent jejich denního vyměřovacího základu (DVZ).

Příklad: Paní Jana je rozvedená, děti má ve své péči a společně bydlí v pronajatém bytě 2+KK. Její náklady na bydlení včetně služeb se pohybují měsíčně kolem devíti tisíc korun. Za jídlo vydá dalších minimálně šest tisíc korun. K tomu telefony, internet, pojistky a je na 20 tisících.

„Obvykle mi měsíčně na účet dorazí kolem 21 tisíc čistého,“ upřesňuje s tím, že se zredukovaným příjmem na 60 procent by se dalo delší dobu jen těžko vyžít. Ani úspory nejsou totiž bezedné.

Ošetřovné jí přitom snížilo příjem na necelých 13 tisíc měsíčně. Výdaje jí ale zůstaly stejné. I když na obě dcery dostává od bývalého manžela čtyři tisíce korun výživného, nestačí to. Z nich jí zbydou dva tisíce, protože tisícikorunu posílá každé z dcer na stavební spoření a zbylé dva tisíce si odkládá stranou na letní tábory nebo zimní ošacení.

Navýšené ošetřovné pomohlo rodinám
Navýšení ošetřovného na 80 procent dalo klidnější spaní nejen paní Janě. Té by za měsíc duben přišlo počátkem května od České správy sociálního zabezpečení na její účet 12 810 korun. V případě navýšení se jí ošetřovné naroste o 4 260 korun, tedy celkem na 17 070 korun.

„Situace paní Jany je ukázkovým příkladem toho, že dávka ošetřovné člena rodiny řeší pouze krátkodobý výpadek příjmu domácnosti. Proto je také v běžném režimu nastavena na dobu devíti dnů a dva, tři měsíce je doba opravdu mimořádná. Bez větších úspor se to jen těžko zvládá,“ vysvětluje Vladimír Weiss, finanční poradce skupiny Partners.

Dodává, že navýšení ošetřovného na 80 procent z denního vyměřovacího základu, a to zpětně od 1. dubna, vytrhlo doslova trn z paty nejedné české domácnosti s dětmi.

„Pokud by se tak nestalo, u mnohých rodin by reálně hrozilo, že budou pokles příjmu řešit nějakou půjčkou. A ve spěchu, pod tlakem a v nejistotě při jejím vyjednávání pak podepíšou cokoliv. To znamená, i třeba velmi nevýhodné podmínky, čímž se jim v některých případech otevírají dveře do ještě většího finančního pekla, než mnohým z nich přináší současná situace,“ uzavírá.

Kde najdete formulář na ošetřovné
Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel následně žádost – spolu s podklady pro výplatu dávky – předá příslušné OSSZ.

Tiskopis má dva díly. Druhý díl slouží pro situaci, kdy se vystřídají osoby, které pečují o dítě po dobu uzavření zařízení. Pokud nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jedna pečující osoba, druhý díl se nepoužije.

Ošetřovné a koronavirus
Od 11. 3. jsou v Česku kvůli epidemii koronaviru uzavřena školská a další dětská zařízení i některá zařízení sociálních služeb pro osoby s hendikepem. V této souvislosti vláda upravila pravidla pro přiznání ošetřovného. To může mimořádně čerpat vždy jeden z rodičů po celou dobu platnosti mimořádných opatření na dítě mladší 13 let. U dětí s hendikepem s 1. stupněm závislosti je věk neomezený.

Ošetřovné mohou čerpat rodiče také na péči o všechny nezaopatřené děti s postižením nejméně v prvním stupni, které nyní nemohou navštěvovat školu. Tam žádné vymezení věkové hranice neplatí. Stát přitom hradí ošetřovné i osobám, které se doma starají o člena rodiny s hendikepem kvůli uzavření stacionářů a dalších zařízeních sociálních služeb.

Zdroj: e15.cz