Výpadek příjmu kvůli nemoci dítěte dorovná komerční pojištění

Základem ochrany rodinného rozpočtu před výpadkem příjmu z důvodu péče o dítě je finanční rezerva. U zaměstnanců částečně pomůže i státní nemocenské pojištění. Ale delší výpadek vykompenzuje jen komerční pojištění. A to jak u zaměstnanců, tak zejména u osob samostatně výdělečně činných [OSVČ].

Vydáno: 22. 6. 2020
Kategorie: Pojistím se
Zdroj: PartnersNews

Pro krátkodobý výpadek příjmů do jednoho měsíce kvůli péči o nemocné dítě je vhodné mít finanční rezervu. Dlouhodobější výpadek příjmu pomůže vykrýt komerční pojištění.

„Což vždy platí v případě, že v rodině není jeden dominantní živitel, který dokáže utáhnout rodinný rozpočet i přes výpadek příjmu partnera,“ vysvětluje ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec.

V jisté výhodě v případě čerpání ošetřovného kvůli nemoci malého dítěte jsou rodiče se statutem zaměstnance. To znamená se zaměstnaneckou pracovní smlouvou, jež jim ukládá povinnost účastnit se na nemocenském pojištění. Ti mohou čerpat dávku ošetřovného z nemocenského pojištění, na které si ze své mzdy každý měsíc v rámci odvodů sociálního zabezpečení odvádějí. Ošetřovné ovšem nemohou čerpat OSVČ.

Kolik činí ošetřovné od státu při péči o dítě
Zaměstnaný rodič může ošetřovné čerpat za prvních devět dnů nemoci dítěte ve věku do deseti let. Pokud jde o zaměstnaného rodiče samoživitele či samoživitelku, pak má nárok na ošetřovné až po dobu 16 dní. To v případě, že pečuje o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku. Výše ošetřovného z nemocenského pojištění je po celou dobu čerpání stejná. Činí 60 procent z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Z toho je zřejmé, že ani ošetřovné od státu pravidelné výdaje domácnosti plně nepokryje a rodič musí výpadek měsíčního příjmu vykrýt z jiných zdrojů. Například: Rodič s příjmem 20 tisíc korun za měsíc dostane za devět dní ošetřování dítěte zhruba 3 200 korun. To vychází na 355 korun za den. V případě, že bude dítě marodit déle, zůstane bez příjmu úplně.

V nevýhodě jsou co do čerpání dávky nemocenského pojištění OSVČ. Ty totiž při ošetřování malého dítěte nedostanou podporu vůbec žádnou. A to ani v případě, že se k nemocenskému pojištění přihlásily dobrovolně. Tedy si ho i každý měsíc platí. Jejich účast na něm jim do určité míry kryje jen riziko pracovní neschopnosti.

Co nabízí životní pojištění
Zvládnout pokles či úplnou ztrátu příjmu kvůli péči o nemocné dítě pomůže rodičům malých dětí komerční pojištění ošetřovného. To by mělo být vedle stabilní finanční rezervy další jistotou pro zvládnutí takové situace. A to jak pro OSVČ, tak i pro zaměstnance, kterým zredukovaná částka ošetřovného od státu v praxi pro pokrytí běžných měsíčních výdajů ve většině případech nepostačí.

„Riziko výpadku či poklesu příjmu kvůli péči o nemocné dítě pomáhá snížit soukromé pojištění ošetřovného. To tuzemské pojišťovny nenabízejí pouze zaměstnancům, ale na rozdíl od státu i osobám samostatně výdělečně činným,“ upozorňuje Martin Švec.

Podle něj by před samotným uzavřením takového pojištění měl rodič nejprve zvážit, jaká je zhruba jeho finanční rezerva. Jinak řečeno, jak dlouhé bezpříjmové období by z ní byl schopen vykrýt. Podle toho by si měl nastavit karenční dobu.

„OSVČ by se měly blíže zaměřit na podmínky, protože některé pojišťovny pro ně mají jiná pravidla než pro zaměstnance. Například omezení počtu vyplácených dnů,“ upřesňuje Martin Švec.

Většina pojišťoven nabízí pojištění ošetřovného s karenční dobou devět dnů, přičemž pojistné plnění pak vyplácí obvykle za maximálně tři měsíce. Jsou tu ale i pojišťovny, které poskytují i delší dobu pojistného plnění při ošetřování dítěte, u nich ale zase bývá delší karenční doba, nejčastěji v délce jednoho měsíce. OSVČ by však při uzavírání pojištění ošetřovného měli být, jak již bylo zmíněno, obezřetnější ke smluvním podmínkám.

Kolik stojí komerční pojištění

Co se týče ceny za pojištění ošetřovného, ta se pohybuje obdobně jako u pojištění rizika pracovní neschopnosti. Pro pojistnou částku 500 korun denní dávky se dá pořídit v rozmezí 100 až 150 korun.

Například pojišťovna Uniqa nabízí pojištění ošetřovného za 151 Kč při denní dávce 500 korun s devítidenní karencí. MetLife za 65 korun, ale s karencí v délce 29 dní, Flexi při stejných podmínkách za 115 korun.

Zdroj: Fintag.cz