Penále při pozdní úhradě odložené daně z příjmu se počítá od dubna

Nejzazším termínem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů bývá každoročně 1. duben. Letos se kvůli krizi covid-19 mohou daňoví poplatníci s odevzdáním formuláře, a dokonce i platbou daně opozdit až o tři měsíce.

Vydáno: 16. 6. 2020
Kategorie: Spořím si
Zdroj: PartnersNews

Finanční úřad jim přitom za opožděné podání a platbu nebude počítat úroky z prodlení za každý den zpoždění. O odklad podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob není třeba v letošním roce nikterak žádat, stačí prostě jen vyplněný formulář odevzdat nejpozději do 1.7. 2020 na finanční úřad podle sídla podniku či trvalého bydliště živnostníka.

„Pokud se o odklad podání daňového přiznání k dani z příjmů nemuselo nijak žádat, finanční správa tudíž ani nezkoumá důvody těchto odkladů. A to i když by jimi měly primárně být právě problémy způsobené jarní epidemií koronaviru. Zde je však potřeba upozornit, že veškerá benevolence končí termínem 1. července, kdy už musí být všechna daňová přiznání a platby odevzdány a na účtech finančních úřadů také vyrovnány,“ upozorňuje finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Pokud poplatník z jakéhokoliv důvodu daňové přiznání do tohoto termínu totiž nepodá a daň neodvede, pak už finanční úřad úroky z prodlení dopočte. A je mylné se domnívat, že za každý započatý den od 2. července. Úroky úřad totiž dopočítá zpětně od řádného termínu pro nejzazší podání přiznání, tedy od počátku dubna.

Podle něj i zde platí, že pokud se daňový poplatník nedostal do vážných finančních problémů, pak by o posunu odevzdání svého daňového přiznání neměl přemýšlet a své povinnosti splnit tak jako každý rok.

„Účelem prodloužení termínu byla jak ochrana zdraví lidí, tak i možnost použít úspory namísto uhrazení daně například na dorovnání náhlého výpadku příjmu v době nouzového stavu,“ upřesňuje.

Na druhou stranu, kdo rád neodloží nepříjemnou povinnost, pokud může? Přesto ti, kdo se rozhodli pro odložení podání daňového přiznání, by měli zůstat ostražití. S blížícími se prázdninami a rozvolňováním života v zemi se zvyšuje riziko, že na termín podání a zaplacení daně do 1.července „nestihnou“. A pokud i přes tříměsíční prodloužení termínu pro odevzdání přiznání poplatník datum 1. 7. promeškají, zaplatí tučné penále. Jejich jedinou šancí na odpuštění finanční sankce bude u finančního úřadu individuálně zažádat o její prominutí podle standardních pravidel.

OSVČ a zdravotní pojišťovny
Na závěr je třeba také upozornit, že na prodloužení bezpokutového období pro odevzdání daňového přiznání zareagovaly i zdravotní pojišťovny a posunuly termíny pro odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. Osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] tak mohou tyto přehledy odevzdat letos mimořádně až o tři měsíce déle, to znamená do 3. srpna.

„V praxi však tato benevolence pojišťoven bude vypadat tak, že případný doplatek za loňský rok byl tak jako tak splatný v řádném termínu, tedy 4. 5. 2020, a penále za pozdní úhradu bude OSVČ vyměřeno. Ta si pak ale bude moci podat žádost o odstranění tvrdosti zákona, v jejímž rámci by jí penále mělo být zdravotní pojišťovnou prominuto,“ upozorňuje Vladimír Weiss.

Dodává, že k žádosti bude také nutné doložit, že k opožděné platbě došlo v důsledku epidemie koronaviru.

Zdroj: e15.cz