Sabine napáchala škody za půl miliardy. Ne každou však pojišťovny zaplatí

Českem se prohnala bouře Sabine. Tisíce domácnosti tak s pojišťovnou řeší úhradu vzniklých škod. Někteří z majitelů domů ale mohou být nemile překvapeni, když například zjistí, že pro jejich pojišťovnu byly větry až příliš silné, nebo naopak moc slabé.

Vydáno: 24. 2. 2020
Kategorie: Pojistím se
Zdroj: PartnersNews

Celkovou pojištěnou škodu, kterou způsobila na našem území vichřice Sabine, vyčíslily pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven (ČAP) na více než 590 milionů korun. „Klienti pojišťoven již nahlásili téměř polovinu z celkového očekávaného počtu škod, tedy více než 10 tisíc, a jejich výše dosahuje přibližně 350 milionů korun. Údaje tak potvrzují, že je ještě krátce po samotné události, a počet nahlášených škod se bude dále navyšovat,“ říká analytik ČAP Jaroslav Urban.

Ne každou nahlášenou škodu ale pojišťovna zaplatí. Jedním z hlavních důvodů bývají výluky z pojištění a pojistné podmínky. „Jde o to, že pojišťovna může ve výluce jasně vymezit rozsah pojištění podle Beaufortovy stupnice a pojištění může být například omezeno pouze na vichřici,“ vysvětluje analytik neživotního pojištění skupiny Partners Jiří Matusík.

Vichřici Beaufortova stupnice definuje rychlostí větru 103–117 km/h. „Když tedy vítr o rychlosti 95 km/h strhne střechu nemovitosti, může pojišťovna v závislosti na pojistných podmínkách a výlukách z pojištění pojistné plnění zamítnout právě z důvodu nedosažení síly vichřice,“ potvrzuje advokát Petr Novák ze společnosti Vasenaroky.cz.

Bouře Sabine na Sněžce dosáhla rychlosti větru v nárazu až 184 kilometrů v hodině. Kdo by tedy požadoval náhradu škody u domku na Sněžce, měl by možná také smůlu.

Důkladně si prostudujte podmínky smlouvy
Při uzavírání smluv o pojištění domu, zahradního příslušenství a přilehlých staveb je třeba si důkladně prostudovat nejen podmínky o síle větru, ale i definici podmínek plnění. „Pokud by například byla poškozena střecha při větru o síle 110 km/h, pojišťovna by vyplacení pojistného plnění mohla zamítnout, pokud v podmínkách definuje, že vyplatí škodu způsobenou větrem až například od 120 km/h,“ zdůrazňuje Novák.

Jsou tu ale i další léčky. Trampolína na zahradě je připevněna k zemi, jenže nevydrží silný vítr a odletí přímo do oken domu souseda, kde způsobí škodu. „Klient může požadovat plnění z občanské odpovědnosti, ale pojišťovna bude zkoumat nejen to, jak moc silný byl vítr, ale i jak důkladně byla trampolína připevněna a podobně,“ vysvětluje Jiří Matusík s tím, že výsledkem může být, že pojišťovna odmítne škodu uhradit.

Rozlišujte mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti
Zásadní chybou může být také špatná volba pojistné smlouvy. „Je nutné rozlišovat mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti. Zatímco u pojištění nemovitosti je pojištěna samotná stavba, tedy její zdi, okna, střecha a podobně, u pojištění domácnosti je pojištěn pouze vnitřní prostor stavby a vybavení domácnosti,“ poukazuje poradce.

V případě zničení střechy by tak pojištění domácnosti nejspíš nebylo dostačující. Důvodů, proč se pojišťovna může rozhodnout nevyplatit či zkrátit pojistné plnění, může být ale ještě více. Například nedostatečné zabezpečení nemovitosti, nedostatek důkazů nebo i informací poskytnutých klientem. To když například na střechu domu spadne strom. „Při uzavírání pojistné smlouvy je naprosto zásadní nezamlčet skutečnosti, které by mohly být rozhodné při případné pojistné události, tedy i to, že se v blízkosti nemovitosti vyskytují vzrostlé stromy,“ zdůrazňuje Novák.

Při škodné události jste povinni zabránit vzniku dalších škod, to znamená, že musíte zabezpečit majetek před dalším poškozením. Například při poškození střechy je nutné, jakmile to bude možné, střechu provizorně zakrýt, aby v případě deště nebyly poškozeny i vnitřní prostory budovy. „V případě nezabezpečení by následně vzniklá škoda již nebyla škodou vzniklou při živelné pohromě, na kterou se vztahuje pojištění,“ varuje Jiří Matusík. Samozřejmě vždy je třeba škodu zdokumentovat a bez zbytečného odkladu ji nahlásit pojišťovně. 

Jak se pojistit (nejen) proti větru

  • Pojištění vlastního majetku by mělo patřit mezi základní finanční produkty každé domácnosti.
  • U rodinného domu v hodnotě pěti milionů korun se roční pojistné pohybuje kolem čtyř tisíců korun.
  • Pojištění proti škodám v důsledku silného větru má téměř každá pojišťovna již v základním rozsahu pojistné smlouvy.
  • Pokud k nemovitosti připočítáme vybavení domácnosti v hodnotě půl milionu korun a občanskou odpovědnost s limitem pěti milionů korun, cena pojistky se pohybuje kolem šesti tisíců ročně.
  • U pojištění bytů a domů bývají problematické takzvané letité smlouvy. Pokud sjednané pojistné částky již dávno přestaly odpovídat cenám stavebního materiálu i prací, je třeba je aktualizovat.

 

Zdroj: iDNES.cz