Nejžádanějším pojištěním proti vážné nemoci je to proti riziku rakoviny

Nemocí, proti kterým se dá pojistit je mnoho a pojišťovny je nabízejí v různých kombinacích v několika skupinách. Komerčně připojistit jde proti riziku rakoviny, alzheimerovy choroby, encefalitidy, roztroušené sklerózy, AIDSu, ale i třeba proti riziku operace aorty anebo nezhoubnému mozkového nádoru.

Vydáno: 6. 11. 2019
Kategorie: Pojistím se
Zdroj: PartnersNews

Zájem je individuální a většina zájemců o pojištění má zájem o rizika vyplývající z rakoviny, kterou statistiky jasně potvrzují, jako důvod mnoha úmrtí a invalidity. Jenom samotné riziko rakoviny nelze pojistit, nelze tedy ani určit cenu a porovnat s ostatními riziky, která jsou obsaženy v jednom pojistném balíčku. I tak ale lze říci, že riziko rakoviny je nejsnáze představitelné a je hlavním impulsem ke sjednání pojištění.

Připojištění vážných nemocí funguje tak, že pojišťovna vyplácí pojistnou částku, jakmile je nemoc diagnostikována bez ohledu na budoucí léčbu a její úspěšnost. Vyplacením pojistné částky připojištění zaniká. Důležité je také vědět, pojišťovny člověka pojistí pouze pro případ náhodných událostí a událostí, které nelze předvídat. Nevyplatí se zatajovat informace o zdravotním stavu. Pojišťovna pojistnou smlouvu s klientem uzavře, ale v případě, že při šetření pojistné události vyplynou na povrch zamlčené informace, zkrátí nebo může i docela odmítnout cokoli platit.

I proto je potřeba například lékařská prohlídka v případě vysokých pojistných částek. Vždy se vyplňuje zdravotní dotazník a je jenom na klientovi, jaké skutečnosti uvede. Pokud na něco zapomene nebo záměrně neuvede, může to mít následky v budoucnu, takové pojištění tedy postrádá smysl.

U některých připojištění platí pojistná ochrana okamžitě (většinou úrazy). U nemocí může být čekací doba v řádech měsíců, protože pojišťovna se chrání před případnými pojistnými podvody. U připojištění závažných nemocí ale pojišťovny většinou vyplácejí jednorázovou částku po splnění podmínek vyplývajících z dané pojistné smlouvy.

Svou pojistnou smlouvu, která obsahuje pojištění proti závažné nemoci, je podle odborníků vhodné doplnit i připojištěním proti riziku pracovní neschopnosti. Při dlouhém trvání pojišťovny umí peníze vyplácet i zálohově. Od věci není přidat do smlouvy i pojištění invalidity, u něhož je plnění navázáno na přiznání invalidní penze od státu. V tomto případě pojišťovny vyplácejí jednorázovou pojistnou částku, která může být případně i rozdělena do dvou částí, částce při přiznání a částce po určité době, pokud invalidita i nadále trvá. Možností je i výplata měsíční či roční penze. Záleží na tom, co je sjednáno v pojistné smlouvě.

Zdroj: e15.cz